TELEFON

775 100 392

EMAIL

info@uspornydomy.cz
Nezávazná kalkulace

Zelená úsporám 2016 – 2021

DOTACE Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO VÁS ZAŘÍDÍME NA KLÍČ

Jako jedna z mála společností na trhu poskytujeme našim zákazníkům kompletní servis týkající se získání dotací na podporu snižování energetické náročnosti rodinných domů z programu Ministerstva životního prostředí – Nová Zelená úsporám.

Pro naše zákazníky zajišťujeme projektovou dokumentaci, výběr výrobce zateplovacího systému, samotnou realizaci a dokladovou část. To vše šité na míru našim zákazníkům a jejich potřebám.

V této oblasti má naše společnost letité zkušenosti a úspěšné získání dotací v řádech stovek zrealizovaných staveb.

V případě, že o zateplení přes dotační program třeba jen uvažujete, můžete se na nás obrátit s dotazem na info@uspornydomy.cz

OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU NZÚ

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních *, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření

Kdo může o podporu žádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných a bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Segmenty podpory

Rodinné domy (2014+)

 • Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících RD
 • Oblast podpory B – Výstavba RD s velmi nízkou energetickou náročností
 • Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

Oblast podpory A

* Typ konstrukce                                                                                   A.0 a A.1                         A.2

– Obvodové stěny a podlahy nad                                                           500.-                           600.-

– Střechy                                                                                                     500.-                           600.-

– Výplně otvorů                                                                                        2.100.-                        2.750.-

– Podlahy na terénu                                                                                   700.-                           900.-

– Stropy a ostatní konstrukce                                                                  330.-                           400.-

Oblasti znamenají: A.0 ≥ 20%, A.1 ≥ 40%, A.2≥ 50%, A.3 ≥ 60%, které sníží měrnou úsporu energie na vytápění RD.

Pokud dosáhnete na oblast A.3 je povinná instalace systému nuceného se zpětným získáváním tepla splňující podmínky

pro oblast C.41.

Odhadovaná celková alokace Programu až 27 mld. Kč (příjmy z prodeje emisních povolenek) – předpokládaný příjem žádostí do roku 2021

Rodinné domy – společné podmínky

Pouze pro rodinné domy v celé ČR (nelze např. na rekreační objekty, penziony…).

Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů.

Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, povinně pro oblasti A, C a pro instalaci zdrojů využívajících OZE pro oblast podpory B, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.

Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně před podáním žádosti.

O 10% vyšší podpora na opatření na RD v Moravskoslezském a Ústeckém kraji

Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu (projekt, energetické hodnocení, technický dozor pro oblast A)

 • oblast podpory A … až 25 000 Kč
 • oblast podpory B … až 35 000 Kč
 • oblast podpory C … až 5 000 Kč